readme.1st

Jak se co nejlépe vyjádřit? Jak popsat svou myšlenku, dané téma? Jak zaujmout posluchače? Jak si připravit slajdy? Jak reagovat na otázky z publika?

Až příliš mnoho otázek. Nabízím odpovědi, jež implikují mnohé další otázky, a především práci. Nade vším stojí dvě základní dogmata. Přijměte je za své nebo nechte být.

1. Buďte poctiví ke svým posluchačům.

2. Přemýšlejte o tom, co říkáte.

Pak už to půjde samo. Skoro.

Žádné komentáře: