Odkud jsou všechny ty rady?

Jsou odněkud opsané? A pokud ne, proč jsou zdarma?

Jistě, mohl bych o prezentacích napsat knihu a za tučný peníz ji prodávat, protože co je zdarma, to je podezřelé. Ale nechce se mi. Pokud se vám to nepozdává, jistě se takové knihy dají koupit. Ale nemohu vám žádnou doporučit, protože jsem žádnou z nich ještě nečetl (což není nic k chlubení).

Někdo musí být filantrop. Všechno je to z mé hlavy, otázkou zůstává, jak se to do té hlavy dostalo.

Především tak, že jsem spoustu prezentací musel sám vymyslet, že jsem o nich přemýšlel a diskutoval s kolegy a přáteli. Většina těch prezentací totiž nebyla dobrá, a některé z nich byly opravdu hodně špatné. Přínosné byly zejména diskuse s Rudolfem Krylem, Petrem Štěpánkem a Václavem Jirovským.

Klíčová a naprosto neocenitelná pak byla setkání s Michalem Chytilem na jeho seminářích.

Nejen vlastními, ale i cizími chybami se člověk učí. Sem lze započítat tu přehršel prezentací a přednášek, které jsem slyšel. Některé z nich byly přímo esencí všech možných prohřešků.

A konečně posledním zdrojem inspirace pro mě byl Internet. Tedy alespoň některé jeho části.

Žádné komentáře: