První kroky

První krok máte za sebou: Podívali jste se na tento web.

Prvním krokem je totiž přiznání a ochota. Přiznání, že je něco špatně, a ochota s tím něco dělat.

Pokud tedy souhlasíte s tím, že nevytváříte nejlepší prezentace na světě a že jsou v nich možná chyby, které ztěžují nebo dokonce znemožňují vašim posluchačům pochopit, co chcete říct, začali jste velmi správně. A pokud jste se dokonce rozhodli tento stav změnit k lepšímu, co mohu chtít víc?

Přiznání vlastní chyby je totiž velmi těžké. Mluvil jsem po jedné přednášce s přednášejícím a ptal se jej, proč název a anotace jeho přednášky vzbuzovaly dojem, že bude řeč o nástrojích objektového programování obecně, a přitom se mluvilo pouze o nástrojích specifických pro jazyk Java.

Přece tam nebudu psát, že jde jen o Javu, odvětil mi, to by sem ti, kteří programují v C++, vůbec nepřišli!

Nelhat posluchačům je skoro stejně těžké jako přiznat chybu.

Snaha zlepšit svou prezentaci, to není pouze služba posluchačům. Především by to mělo pomoci přímo vám. Protože — vaše prezentace přece má nějaký účel, chcete něčeho dosáhnout, posluchače o něčem přesvědčit.

S pečlivě připravenou prezentací se vám to povede lépe.

Odkud jsou všechny ty rady?

Jsou odněkud opsané? A pokud ne, proč jsou zdarma?

Jistě, mohl bych o prezentacích napsat knihu a za tučný peníz ji prodávat, protože co je zdarma, to je podezřelé. Ale nechce se mi. Pokud se vám to nepozdává, jistě se takové knihy dají koupit. Ale nemohu vám žádnou doporučit, protože jsem žádnou z nich ještě nečetl (což není nic k chlubení).

Někdo musí být filantrop. Všechno je to z mé hlavy, otázkou zůstává, jak se to do té hlavy dostalo.

Především tak, že jsem spoustu prezentací musel sám vymyslet, že jsem o nich přemýšlel a diskutoval s kolegy a přáteli. Většina těch prezentací totiž nebyla dobrá, a některé z nich byly opravdu hodně špatné. Přínosné byly zejména diskuse s Rudolfem Krylem, Petrem Štěpánkem a Václavem Jirovským.

Klíčová a naprosto neocenitelná pak byla setkání s Michalem Chytilem na jeho seminářích.

Nejen vlastními, ale i cizími chybami se člověk učí. Sem lze započítat tu přehršel prezentací a přednášek, které jsem slyšel. Některé z nich byly přímo esencí všech možných prohřešků.

A konečně posledním zdrojem inspirace pro mě byl Internet. Tedy alespoň některé jeho části.

Co tu najdete a kde

Musíte či chcete vytvořit prezentaci a máte tušení, že určitě někde existují dobře míněné rady, jak to udělat co nejlépe? Rady, které je jednoduché si přečíst, ale obtížné dodržovat?

Vaše tušení je správné. Všechno je to tady. Tedy — všechno zatím ne. Pokud vás tlačí čas, asi budete muset zabrousit i na obdobné weby v angličtině.

Prezentace je pojem, do kterého se vejde mnohé, od prezentace obchodnímu partnerovi po odbornou přednášku, tiskovou konferenci, přijímací pohovor, žádost o zvýšení platu či proslov na svatební hostině. Ba i návrh webu tam patří. Laskavý čtenář nechť sám posoudí, kdy se které rady dají aplikovat.

Zdejší články jsou rozděleny do několika kategorií:

Příprava shrnuje věci, které lze nazvat přemýšlením o prezentaci. Úspěch a obtížnost leží právě zde.

Slajdy se zaměřují na převážně drobné technické záležitosti, které bývá snadné dodržet a přesto významně zlepšují prezentaci.

Před publikem jsou obvykle psychologické rady týkající se samotného přednesu. Tady se dá hodně zkazit, pokud jste zanedbali přípravu.

Tyto tři kategorie uvozuje Poselství, absolutní esence každé dobré prezentace. Nemáte-li poselství, není důvod něco prezentovat.

A konečně jsou tu příklady, které ukazují funkčnost teoretických rad v praxi, na skutečných prezentacích.

Proč vznikl tento web?

Protože většina prezentací, které jsem zažil, byla špatná. A protože žádný takový český web ještě nevznikl.

Už jsem to bral jako fakt, se kterým se nedá hnout. Málokdo umí něco prezentovat tak, aby opravdu zaujal. Ale potom jsem zažil tři prezentace za sebou, tři dospělé lidi, kterým se povedlo nasekat neuvěřitelné množství školáckých chyb, a odmítali si připustit, že by snad něco mohlo být špatně.

Onou pověstnou kapkou, kvůli které pohár přetekl, byl pak výrok jednoho mého známého, že se mu podařilo natáhnout dvacetiminutovou prezentaci na šedesát minut.

A protože jsem nenašel žádný česky psaný web o tom, jak vytvářet prezentace, rozhodl jsem se v září 2004 jeden sepsat. Jak prezentace vytvářet, jak je prezentovat a jak o nich přemýšlet.

readme.1st

Jak se co nejlépe vyjádřit? Jak popsat svou myšlenku, dané téma? Jak zaujmout posluchače? Jak si připravit slajdy? Jak reagovat na otázky z publika?

Až příliš mnoho otázek. Nabízím odpovědi, jež implikují mnohé další otázky, a především práci. Nade vším stojí dvě základní dogmata. Přijměte je za své nebo nechte být.

1. Buďte poctiví ke svým posluchačům.

2. Přemýšlejte o tom, co říkáte.

Pak už to půjde samo. Skoro.